Industrie

indistrie-petrole-articleDe energie is natuurlijk een groot deel van de productiekosten, voor energie-intensieve bedrijven in het bijzonder, en is een essentieel onderdeel van de concurrentiepositie.

Terwijl de prijzen voor elektriciteit en aardgas in de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen, moeten de kosten en de energie (met het oog op de verlaging van de CO2-uitstoot) worden beheerst, zowel kwantitatief als kwalitatief. In dit verband moeten bedrijven kiezen voor nieuwe oplossingen voor de energievoorziening.

Een partner aan uw zijde

De ontwikkeling en de groei van uw bedrijf zijn afhankelijk van uw concurrentievermogen op de markt. Dit is nauw verbonden met uw kostencontrole. Vandaag meer dan ooit beperkt de stijging van de energieprijzen zich voor de bedrijven niet alleen tot de brandstof. De olie, aardgas en elektriciteit kennen ook verhogingen, als gevolg van tekorten, van te trage ontwikkelingen op energiegebied, en van een grote vraag.

Een oplossing is het verminderen van het verbruik, maar dit is helaas vaak zeer moeilijk of erg duur.

Door middel van een globale aanpak, ontwikkelt METHADEV betrouwbare en duurzame oplossingen voor de optimalisering van uw budgetten op de lange termijn, en met milieuvriendelijke oplossingen.

Kies voor autonomie, en word uw eigen energieproducent.

Produceer uw eigen warmte en elektriciteit, in uw installaties, door middel van de warmtekrachtkoppeling of trigeneratie. Of het nu gaat om enkele tientallen of zelfs honderden kW, zal METHADEV de beste oplossing voor uw behoeften vinden.

Gebruik biomassa om energie te produceren.

Uw bedrijf of uw leveranciers beschikken over organisch afval. U hebt grote behoeften aan warmte (warm water, stoom) en elektriciteit. METHADEV, de specialist in anaerobe vergistingsinstallaties, helpt u uw eigen energieproductiesysteem uit biomassa in werking te stellen.

Ter plaatse geproduceerde energie voor uw behoeften

Uw bedrijf verbruikt niet voldoende warmte, of te onregelmatig, om een nieuwe ketel rendabel aan te schaffen. U hebt niet voldoende ruimte voor de oprichting van een WKK-installatie. Uw bedrijf is gevestigd in een industriezone.

In dit geval helpt METHADEV u bij het opzetten van de gedecentraliseerde installatie voor thermische en elektrische energie. Deze installatie, in combinatie met een warmtenetwerk, biedt u op economisch en milieuvlak veel voordelen.

Wilt u hierover meer weten en / of met onze commerciële afdeling in contact komen, neem dan hier contact.