Biogas

Werkingsprincipe

Werkingsprincipe

Biomassa

Biomassa

Anaerobe Vergisting

Anaerobe VergistingWat is biogas ?

Biogas is een gas afkomstig van de vergisting van organisch materiaal, onder bepaalde omstandigheden, van specifieke biologische reacties (temperatuur, pH…). Biogas is een mengsel dat hoofdzakelijk bestaat uit 50 tot 70% methaan (CH4), kooldioxide (CO2) en waterdamp (H2O).

Voor de productie van biogas zijn grote hoeveelheden biomassa nodig ?

Biomassa is de grondstof voor de productie van biogas.
De selectie van de diverse organische materialen die worden gebruikt in het productieproces is van cruciaal belang, omdat het bepalend is voor het rendement van de biogasproductie.


Wat is nodig om biogas te produceren?

Voor de productie van biogas zijn grote hoeveelheden biomassa nodig.
Biomassa is de grondstof voor de productie van biogas, een lokale grondstof die tot nu toe slechts in geringe mate benut wordt. De selectie van de diverse organische materialen die worden gebruikt in het productieproces is van cruciaal belang, omdat het bepalend is voor het rendement van de biogasproductie.
Meer informatie over Biomassa…

Toepassing van biogas:

Het biogas uit de anaerobe vergisting kan onder vrijwel alle vormen van energie benut worden:

 • Na een zuiveringsproces levert biogas een uitstekende voertuigbrandstof.
  Meer informatie over Biomethaan…
 • De thermische energie. De productie van biogas kan een warmtenetwerk voeden onder de vorm van warm water, stoom of hete lucht, voor het drogen of verwarmen.
 • De elektrische energie. Biogas kan een gasmotor of een gasturbine voeden voor het maken van elektriciteit.
  Meer informatie over Warmtekrachtkoppeling (WKK)…
 • De warmtekrachtkoppeling. Van biogas is het mogelijk om tegelijkertijd twee vormen van direct bruikbare energie te produceren: elektrische energie en thermische energie. Warmtekrachtkoppeling is een energie productiesysteem op hoog rendement (tussen 80% en 90%).
  Meer informatie over Trigeneratie…

De voordelen van biogas

Afhankelijk van het type waardering, geniet u van volgende voordelen bovenop de basisvoordelen :

 • verminderen van gasuitstoten met ser-effect
 • vervanging van andere exogene energieën (fossiele en nucleaire)
 • energetische autonomie
 • in vergelijking met natuurlijk gas, is biogas CO2-neutraal Het bevrijdt dus evenveel CO2 als de biomassa geabsorbeerd heeft als hernieuwbare grondstof.

Maar eveneens economische voordelen :

 • ongevoelig ten opzichte van prijsvariaties van fossiele energieën
 • vermindering van energetische kosten op korte, middellange en lange termijn
 • zwakke gevoeligheid ten opzichte van kosten in uw koolstof balans
 • subsidies voor het aantal geproduceerde hernieuwbare energie
 • mogelijkheid om overtollige energie te verkopen.