Biomethaan

Van biogas naar natuurlijk gas

De mogelijkheid om biogas om te vormen tot gas dat het publieke netwerk kan vervoegen opent nieuwe mogelijkheden voor de uitbaters van installaties. Deze nieuwe technologie is eveneens een synoniem voor aanzienlijke vooruitgang naar zelfstandige uitbaters in vergelijking met buitenlandse toevoerders van gas en bronnen van fossiele energieën.

Alvorens het biogas te transporteren naar het netwerk van natuurlijk gas, dient het gezuiverd worden om een gelijkaardige kwaliteit te bekomen als dat van natuurlijk gas. Dit zuiveringsproces bestaat uit het elimineren van koolstofdioxyde (CO2), waterstofsulfide (H2S), waterdamp (H2O) om een gas rijk aan metaan (CH4) te bekomen, waarvan de karakteristieken gelijkaardig zijn aan dat van natuurlijk gas.

In dit stadium spreken we niet meer van biogas, maar wel van biometaan. Het veranderde biometaan wordt niet gestockeerd, maar onmiddellijk aan het netwerk van natuurlijk gas toegevoegd.

In dit domein ontwikkelt METHADEV een belangrijk project waarbij het toevoegen van biometaan zal uitgebaat worden in warmtekrachtkoppeling installaties, of als brandstof.
Meer informatie over WKK…